MŮJ OSOBNÍ PŘÍBĚH

PAVEL POKORNÝ


Příběh mého života a mého poznání

motto: Vše co děláte, dělejte jako Pánu...

O ŽIVÉM BOŽÍM SLOVU


Před třemi lety jsem po vleklých depresích navštívil člověka, o kterém mi bylo sděleno pouze to, že pomáhá lidem a zvířatům při nemocech. Zkoušel jsem překonat své stavy tíže a tmy braním léků i běháním, ale ke zlepšení stavu nedocházelo. Ba naopak, tma houstla. Rozhodl jsem se zavolat panu doktorovi a domluvit si schůzku.

Setkání proběhlo a já jsem si uvědomil, že jsem NIKDY nic takového nezažil. Poprvé jsem potkal člověka, jehož slova měla MOC. Ústředním tématem našeho setkání bylo: "Říkáte, že znáte Bibli, Boží Slovo. Já se vás ale ptám na to, jestli to Slovo žijete?!" Občas jsem sám v jednom společenství kázal Slovo! Ale jaké?! Ješitnost a pýcha mého rozumového křesťanství dostala řádně za uši. Rozpadl se mi "domeček z karet". Kdo je Bůh a jaký vlastně je? Kdo je to Duch Svatý? Co to vlastně znamená, že jsem Stvořitelem stvořen jako bytost se svobodnou vůlí? Jakou moc má Boží Slovo a lidská mysl?

Začali jsme se pravidelně scházet a já jsem začal objevovat nový svět plný lásky. Novou Bibli plnou milosti, pravdy a moci. Boha, který je Světlo, ve kterém není žádný stín a tma. Mé nejcennější poznání? Bůh Stvořitel je ryzí dobro a MILUJE mne. Pozváním a přijetím Ježíše Krista do svého života jsem se stal NOVÝM člověkem, s novou identitou, bez minulosti (velká výhoda při vracejících se pocitech viny a při myšlenkách o selháních). V tomto světě mám stejnou MOC jako Ježíš Kristus - vládnu svým pocitům, okolnostem, veškerému zlu, nemocem i neplatičům...

Život, ve kterém nemám konkurenci, protože v Kristu jsem už vítězem, protože On mne už nechal zvítězit nad jakoukoli okolností. Jsem dědicem celého viditelného i neviditelného světa. Jsem nositelem stejných vlastností jako Ježíš Kristus. To je SVOBODA, o které jsem vždy snil. Svoboda milovat bez podmínek, svoboda konat dobro. Svoboda poznání, že ve mně žije samotný Duch Boha Otce, výkonná moc celého Stvoření, kterou mohu neustále užívat skrze žití Slova. A následně vidět, že lidé vstávají z vozíku, že slepí poprvé vidí, že jsou lidé v terminálním stadiu rakoviny ve jménu Ježiše Krista úplně uzdraveni. Smysl života se mi otevřel naplno. Pro někoho pohádka, pro někoho bláznovská zpráva, ale pro lidi světla je to živá Boží moc.

Pokud se i Vy chcete dozvědět o živém Božím Slovu, neváhejte mne kontaktovat.Přeji vám ze srdce Kristův nadpřirozený POKOJ.

Pavel Pokorný

Poslouchejte co vám říkám a snažte se porozumnět:
Vaše nitro nešpiní to co vchází do úst, ale to co z nich vychází ...

Matoušovo evangelium 15kp/10-11

Slova Pána Ježíše Krista o nejtoxičtějším odpadu světa, který vytváří lidský jazyk a mysl

Prohlášení o využívání Cookies

Zpět na úvodní stranu